2013. június 11., kedd

Értve vagyunk?Kaptam az iskolában egy kétoldalas, sűrűn telegépelt papirost, alá kellett írnom, hogy átvettem, mert rend e lelke mindennek. Azt mondták, ezt minden szülőnek jár, mert csak így ismerik meg a gyermekük hit- és erkölcsoktatásával kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket.
 
A szöveg a következő frappáns, figyelemfelkeltő címet viselte: „Tájékoztató a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC, törvény 35. § (1) bekezdése alapján az erkölcstan óra helyett választott hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséhez kapcsolódó adatkezelésről”.

De ez csak a címe. Ilyeneket olvastam benne: „Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (2) bekezdés a) pontja”.  Meg ezt is: „Tekintettel arra, hogy a személye adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig kezelhető, az EMMI rendelet 14. § (5) bekezdése alapján az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie…”.

És így tovább, és így tovább. Közérthetően, világosan, egyértelműen. Csak, hogy anyuka és apuka tisztában legyen a dolgokkal. Értve vagyunk?
Orémus Kálmán