2011. augusztus 14., vasárnap

A magyar közvélemény és Európa

„Magyarországon a legtöbb ember támogatja az unióhoz való csatlakozást, csakhogy ennek oka nem  eszmei jellegű, hanem nagyonis praktikus: a lakosság abban bízik közelebb kerülünk a nyugati jóléti  államokhoz, s gazdaságilag is az egyén is felemelkedhet mostani helyzetéhez képest. De az európai  egység eszmei és történeti hátterét – azt tudniillik, hogy a kontinens népeinek hosszú évszázadok csatározásai után sikerül olyan közös Európát létrehozniuk, melyben a nemzeti identitás és az európai  gondolat megfér egymás mellett – nem veszik komolyan Magyarországon.” ... „Talán, mert az a  történelmi ismeretanyag, mely nálunk felhalmozódott, komplexussá vált. Egy kis ország félelmévé: ha bekerülünk a nagy Európába, akkor is magunkra maradunk. Vagyis a magyar közvélemény, számos elemző, s a média is fenntartásokkal közelít Európához.”  (Hegedűs István, 168 óra, 1997.)