2011. március 14., hétfő

Magatartási útmutató állampolgároknak

Tisztelt állampolgárok! Az utóbbi években azt kellett tapasztalnunk, hogy mintegy a demokrácia kitörésének mellékhatásaként, olykor totális zűrzavar keletkezett az Önök mélyen tisztelt fejében a politikával és a politikusokkal való viselkedés, a hozzájuk való viszonyulás terén. Elérkezettnek láttuk az időt, hogy egy rövid, vázlatos útmutatóval tereljük kedves mindnyájukat a helyes útra, teljesen ingyen és bérmentve.

Bevezetés
A Magyar Köztársaság demokratikus ország. Egy demokratikus ország legfontosabb vívmánya, esszenciája, ha úgy tetszik, büszkesége és lényege a politikus. Minden alábbi ebből következik.

1. tétel: Önöknek, mint választópolgároknak az a legfőbb feladatuk és felelősségük, hogy kitermeljék, kiválasszák és a lehető legmagasabb színvonalon eltartsák a politikusokat. Ebből következik, hogy az Önök feladata nem ér véget a szavazócédulák bedobásával, sőt akkor kezdődik igazán.
1./a: Az Önök feladata, hogy a  választási ciklus folyamán biztosítsák a politikusoknak a kiemelkedő bért és költségtérítést. Mindenki megértheti, hogy csak akkor tudnak szívvel-lélekkel koncentrálni felelősségteljes feladatukra, ha nincsenek kenyérgondjaik.
2./b: A fentiekből következik, hogy minden olyan híresztelés aljas és hamis, miszerint egyes politikusok lopnak, sikkasztanak, vagy egyéb módon károsították meg az állami vagyont. Ha esetleg mégis előfordult, hogy valamit elvettek, azzal csak az Önök hibáját korrigálták, hiszen nem teremtették meg munkájukhoz a megfelelő anyagi feltételeket, s ez akár az Önök büntetőjogi felelősségét is felvetheti.
3./c: A politikusnak jár a luxusautó. Gondoljanak bele, milyen súlyos következményei lennének annak, ha összetévesztenék egy választópolgárral. Például, nem engednék be az Országház parkolójába, vagy megbüntetnék gyorshajtásért, ami szintén elvonná a figyelmét az államügyektől.

2. tétel: A politikus munkájának elengedhetetlen feltétele a nyugalom és a szeretet.
2./a: Tudományos vizsgálatok bizonyítják, hogy mennyivel hatékonyabb a munka meleg, baráti légkörben. És erre Önök, már tisztelet a kivételnek, évtizedek óta utálják őket. Hát csoda, hogy itt tart az ország?
2./b: A nyugodt, alkotó munkalégkör kialakításának elengedhetetlen feltétele, hogy higgyenek nekik. Higgyenek el mindent, amit egy politikus mond! Ő ugyanis nem hazudik, még csak nem is téved. Lehet, hogy most éppen nem felel meg a valóságnak, de egyszer még igaz lehet. Egy jó választópolgár hosszú távon gondolkodik.
3./c: Teljesen természetes, ha a politikus a hozzátartozóját, feleségét, anyósát, szeretőjét, barátnőjét valamilyen zsíros álláshoz juttatja. Ez a legbiztosabb módja annak, hogy a társadalom biztosítsa számára a családi nyugalmat. Gondoljunk csak bele! Egy unatkozó, elégedetlen nő pokollá teheti az életét, még a végén kénytelen lenne a munkájába menekülni, és tucatszám gyártaná az őrültnél őrültebb törvényjavaslatokat. Hát nem jobb, ha otthon ül, összebújik az asszonykával és tevékenyen részt vesz a demográfiai helyzet javításában?

3. tétel: Milyen a jó választópolgár? Természetesen, erre a kérdésre a válasz a fentiekből következik, ám e következtetés némi kiegészítésre szorul.
3./a: A jó választópolgár nem kérdez.
3./b: Ha mégis, akkor csak olyan kérdést tesz fel, melyet már egyszer, esetleg többször megválaszoltak, hogy ne kényszerítse fölösleges gondolkodásra a politikust.
3./c: A jó választópolgárnak nincs véleménye.
3./d: Ha mégis van, akkor nem mondja el, mert odafönn úgyis jobban tudják.
3./e. Ha ellenállhatatlan vágyat érez véleménye kifejtésére, megvárja, amíg a kormány kiküldi a következő kérdőívet, mert ott csak ikszelni kell.

Befejezés:
A jó választópolgár az Alkotmánnyal fekszik és azzal a jóleső tudattal kél, hogy mai munkájával megkeresett adóforintjaival, ha csekély mértékben is, hozzájárult a politikusok ideális munkakörülményeink megteremtéséhez, és a demokrácia teljes kibontakoztatásához.