2011. január 4., kedd

Cseh támadás Munkács ellen

Csaknem napra pontosan 72 éve 1939. január 6-án Munkácsot cseh támadás érte Oroszvég felöl, ahol kis létszámú határőrs volt. Ennek előzménye, hogy a bécsi döntés értelmében 1938. november 10-én a várost visszacsatolták Magyarországhoz, a cseh katonaság kénytelen volt kivonulni.
Tonhaizer Ferenc, a város egykori alpolgármestere kéziratban lévő visszaemlékezéseiben így írja le ezeket az eseményeket:
„Az egész napi fegyver- és gépfegyverkattogást néha-néha ágyúdörgések fűszerezték. Ez a harci zaj csak estefelé szűnt meg, amikor a csehek az egyik szőlőhegy tetejéről észrevették, hogy Beregszász felől m. kir. honvédség közeledik.
A csehek a város körül elterülő szőlőhegyeken felállították ágyúikat, s ezek a város felé irányítva március 14-ig ott voltak. Annyira körül voltunk zárva, hogy még a temetőnk is a szomszéd ország területén volt. Temetés esetén a cseh határőrök csak a legközelebbi gyászoló rokonokat engedték a temetésre.”
A támadókkal a civil lakosok, a vasutasok, a csendőrség és a honvédség vette fel a küzdelmet.
Ezek élén részt vettek azok, akik térképhelyesbítőként tartózkodtak a városban. Szarka István házról házra küzdötte előre magát és tüzelésével megzavarta a támadókat. A fatelepnél lévő cseh golyószórót kézigránáttal leküzdötte, de ekkor halálos lövés érte. Az összecsapásnak magyar részről nyolc halálos áldozata volt.
1939-ben Horthy Miklós kormányzó a legénységi állományúak részére négy fokozattal megalapította a Magyar Vitézségi Érmet. Az első két Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett Szarka István karpaszományos őrmester és Rozs József zászlós volt, akik a munkácsi harcokban vesztették életüket. Mindketten térképhelyesbítőként tartózkodtak a városban.
Szarka István a túlerő ellenére házról házra nyomult előre és tüzelésével megzavarta a támadókat. A fatelepnél lévő cseh golyószórót kézigránáttal megsemmisítette, de ekkor halálos lövés érte.
Rozs József rettenthetetlen bátorsága magával ragadta a védőket. Az élen érkező cseh páncélkocsira felugrott, és a vezető figyelő nyíláson át belőtt. A páncélkocsi árokba fordult és megrekedt. Az erről zsákmányolt fegyver és lőszer volt az első komolyabb lehetőség a támadás visszaverésére. Lendületes rohamuk elsöpörte a hídfőre állított cseh golyószórót. A küzdelem során Rozs József hősi halált halt.
Az archív felvételen: Rozs József